Als bergingsspecialist verzorgen wij het bergen, slepen en takelen van allerlei soorten voertuigen. Hierbij hebben wij te maken met Lichte Berging en Zware Berging en daarbij ook met Incident Management voor Berging en Pechhulp. Onder lichte berging wordt verstaan het bergen van, verlenen van pechhulp aan en transport van voertuigen en materieel met een toegestane maximum massa van 3500 kg. Is het voertuig of materieel zwaarder dan 3500 kg dan spreken we van zware berging. Onze medewerkers hebben hiervoor de specifieke kennis en ervaring in huis en de (wettelijke) scholing genoten.