Ook voor het bergen of slepen van vrachtauto's, bussen of overig zwaar materieel kunt u terecht bij Haulo Berging. Haulo heeft al meer dan 40 jaar ervaring met zware berging, is STIMVA gecertificeerd zware berger en wordt ingezet door het C.M.V. voor incidenten met vrachtauto's en bussen op de rijkswegen.

Het bergen van zware voertuigen is een stuk gecompliceerder dan het bergen van personenauto's. Dit vereist niet alleen het juiste materieel, maar ook de juiste kennis en inzicht, ons personeel is opgeleid en heeft de ervaring om ook in deze specialistische situaties bergingswerkzaamheden uit te voeren.