Ook Haulo Berging heeft van de Stichting IMN een oorkonde ‘Excellente Bergingsonderneming’ mogen ontvangen. Stichting IMN rijkt de oorkonde uit aan bedrijven om deze te bedanken voor hun inzet en prestaties in het startjaar van de lopende contractperiode. Het gaat om bergingsbedrijven die in die periode consistent ruim boven de contractuele norm presteerden.

Stichting IMN – Snelle Bergers in de bloemen

Oorkonde Excellente Berger – Trots!